Cervós Confort amb plat de resina (canvi banyera per plat de dutxa)
Col•locació d’una plat de dutxa de resina antilliscant de classe III de 120 x 70 cm a nivell de paviment. Inclou substitució de rajola de paviment i revestiment, i mampara en acer inoxidable. Materials de bona qualitat.

CONTINGUT

- Plat de dutxa de resina antilliscant classe III, RAIFEN de la sèrie GRIP de 120x70 cm.
- 3,80 m2 de revestiment vertical ceràmic TERRADECOR, sèrie BERLIN, models BLANCO, PERLA, MARFIL, MARENGO i VISIÓN. 31,6x45,20.
- Mampara i lateral fixe SENSAI II.

850 € (i.v.a incl.)